Welkom bij COIN Indicator!

(Verder) Via B, daar werkt de Gemeente Utrecht hard aan. Om toonaangevend, innovatief, kosteneffectief en steeds omgevingsgericht te blijven presteren, vindt organisatievernieuwing plaats.

Hierdoor maakt ook Concerninkoop binnen de Gemeente Utrecht een aanzienlijke transitie door. Zo is de Fenomenale Utrechtse Inkoop Familie recent uitgebreid met maar liefst 30 decentrale inkopers. Een mijlpaal waar COIN trots op is!

Concerninkoop heet de decentrale inkopers van harte welkom! Onder andere door samen de COIN Indicator te ontwikkelen. Zodat de decentrale inkopers hiermee ondersteund worden in hun nieuwe rol.

COIN Indicator is een duurzame ontwikkelpeilstok. Hiermee kan de decentrale inkoper zijn of haar ontwikkeling binnen de nieuwe rol periodiek onderzoeken. Het geeft een beeld van kennis en competenties in relatie tot inkoop binnen de Gemeente Utrecht - wat heb je al? En welke kennis en competenties wil en kun je nog meer ontwikkelen binnen de nieuwe rol?

Met ondersteuning van COIN, zit de decentrale inkoper aan het stuur van de eigen ontwikkeling. Samen gaan we ervoor, let's BOOZZT!!

Inloggen